چه امراضی با نمک درمانی درمان می شود ؟

 
1-نفخ
2-خستگی
3-خرخرکردن
4-بیماریهای مربوط به شش
5-سرماخوردگی و زکام
6-پلیپ های دماغی و صوتی
7-بهبود عملکرد ورزشکاران
8-بهبود تنفس افراد سیگاری

8-آسم
9-خروسک (التهاب حنجره -نای)
10-مرضهای مزمن مسدودیت ریه
11-برونشیت و برونشیت های مزمن
12-سرفه های مزمن
13-آلرژیها
14-سینوزیت و ورم غشاء مخاطی
15-پسوریازیس(صدف پوستی) و اگزما